Jurist arbeidsrecht

Zoek je een jurist arbeidsrecht die gespecialiseerd is in arbeidsrecht? Onze deskundige juristen staan voor je klaar en geven advies in een begrijpelijke taal.

Jurist arbeidsrecht

Table of Contents

Bedrijfsjurist arbeidsrecht

Zoek je een bedrijfsjurist die gespecialiseerd is in arbeidsrecht? Onze deskundige juristen staan voor je klaar en geven advies in een begrijpelijke taal. Voor ons staat het leveren van een oplossingsgericht advies centraal. Hierbij zetten wij onze expertise niet alleen voor je in, maar laten we je ook weten wat en hoe we dit doen. Het bieden van transparantie is wat ons als arbeidsrecht juristen onderscheidt. Hoe kunnen wij je van dienst zijn?

Een juridische kwestie of onderwerp. Uiteindelijk moet iedereen ermee omgaan. Zeker in het arbeidsrecht zijn de mogelijkheden vrij groot. In sommige gevallen kunt u een probleem met de werkgever zelf oplossen, wellicht met wat uitstekende begeleiding van uw omgeving. Anders wordt het als de kwestie niet onderling kan worden opgelost of als een rechtszaak dreigt. In die gevallen is deskundig advies zeer cruciaal. Uw werk is uw inkomen, en uw inkomen is de basis om uw leven te betalen. Het is ongelooflijk belangrijk!

Arbeidsrechtjurist

Onze professionele juristen staan klaar om u bij te staan en u in redelijke taal te begeleiden. Daarbij zetten we niet alleen onze kennis voor u in, maar laten we u ook weten wat en hoe we dat doen. Het gebruik van openheid is wat ons als jurist arbeidsrecht onderscheidt.

Daarnaast zijn er ook afspraken tussen werknemer en werkgever. De maximale duur van de proeftijd, het aantal uitrukken, uw loon en eventuele andere afspraken zoals het gebruik van de leaseauto, enzovoort.

 

Jurist arbeidsrecht

Opstellen arbeidsovereenkomst

Het Burgerlijk Wetboek bevat regelingen over bijvoorbeeld de betekenis van de arbeidsovereenkomst, opzegtermijnen, opzeggingsbeperkingen, opzeggingsvoorwaarden en de proeftijd. De Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst bevat het beleid inzake de cao. De Wet flexibel werken regelt onder meer het recht op aanpassing van werktijden, werkplek en arbeidsduur. De Wet arbeid en zorg bestaat onder meer uit regels over zwangerschap en bevalling, maar ook uit richtlijnen over kortdurend en langdurend zorgverlof en ouderschapsverlof.

Afspraken op cao-niveau hebben doorgaans effect. Veel collectieve arbeidsovereenkomsten ontwikkelen extra rechten en verantwoordelijkheden met betrekking tot verlof en verzuim op collectief niveau. In de collectieve arbeidsovereenkomst kan staan dat een aantal wachtdagen aanvankelijk wordt gebruikt bij gezondheidsproblemen.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Bedrijf en werknemer kunnen gezamenlijk besluiten de samenwerking te beëindigen. In dat geval wordt een beëindigingsregeling opgesteld, meestal omschreven als een vaststellingsovereenkomst. De regeling bestaat uit zaken als de opzegtermijn, de uitbetaling van vakantiedagen en de hoogte van de ontslagvergoeding. Bij een vaststellingsovereenkomst is het bedrijf de werknemer niet de wettelijke transitievergoeding verschuldigd, waardoor de ontslagvergoeding een flexibel product is. 

Als het initiatief voor de beëindiging bij de werkgever ligt, de werknemer de omstandigheid niet kan worden verweten en er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn, geeft een vaststellingsovereenkomst de werknemer recht op een uitkering. Uiteraard dient de werknemer ook aan de overige verplichtingen van de Wet Werkloosheidsvoorziening te voldoen, zoals het inschrijven als werkzoekende bij het UWV en het voldoende gebruiken. De arbeidsjurist ondersteunt werkgever en werknemer bij alle aspecten die nodig zijn om de arbeidsovereenkomst voor beide partijen correct af te sluiten.

 

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Uw werkgever wil dan de arbeidsovereenkomst beëindigen met wederzijds goedvinden. Dit doet uw bedrijf door u een beëindigingsvoorstel, een beëindigingsregeling of een vaststellingsregeling aan te bieden.

Onze ervaring is dat werkgevers vaak grote druk uitoefenen op hun werknemers om snel in te stemmen met uw ontslag. Ga nooit meteen akkoord! Juridisch gezien moet uw werkgever u de tijd gunnen om juridisch advies in te winnen. Gebruik deze tijd en zorg voor gratis suggesties van onze gespecialiseerde juristen arbeidsrecht.

In dat geval wordt een beëindigingsregeling opgesteld, meestal een vaststellingsovereenkomst genoemd. Bij een vaststellingsovereenkomst is het bedrijf de werknemer niet de wettelijke transitievergoeding verschuldigd, wat aangeeft dat de ontslagvergoeding een flexibele post is. Als het initiatief voor de beëindiging bij de werkgever ligt, de werknemer niets te verwijten valt en er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn, geeft een vaststellingsovereenkomst het personeelslid recht op werkloosheidsuitkeringen. Uw werkgever wenst dan de arbeidsovereenkomst te beëindigen door middel van een gedeeld contract. Uw bedrijf doet dit door u een beëindigingsvoorstel, een beëindigingsovereenkomst of een vaststellingsovereenkomst aan te bieden.

Jurist arbeidsrecht

Wij kunnen u adviseren en bijstaan bij onder andere:

– ontslag op staande voet
– schikkingen bij beëindiging van het dienstverband
– schikkingsregeling
– aanpassing van arbeidsvoorwaarden
– verbetertraject
– begeleiding van concurrenten beding

Contact jurist arbeidsrecht​

Kingsfordweg 151
1043 GR Amsterdam

020-4917801

info@ris-rijkschroeff.nl